Nieuws
nieuws filter:
29.04.16

Bericht over de lesgevers

Beste ouders en verzorgers,

het afgelopen jaar zijn er een aantal bekende gezichten verdwenen bij het diplomazwemmen. Sommige lesgevers wilden na jaren eens wat anders, van sommigen gingen de kinderen iets anders doen en onze stagiaires hebben hun diploma's gehaald en betaalde banen gekregen. Hierdoor zaten we even krap met personeel.
Nu staan er weer veel nieuwe lesgevers op de vloer en ook een paar moeders die hebben aangeboden te helpen bij taken die voor ons moeilijk zijn te doen als we bezig zijn.
Let wel: Iedereen doet dit geheel vrijblijvend in hun vrije tijd. 
Ik zal ze aan u voorstellen:
Op watervrij maken: Margot en Jos. Margot is vrijwilligster, Jos is stagiair met heel veel ervaring in het wedstrijdzwemmen en waterpolo. Ook ziet u hier regelmatig Diane. Zij is ervaren lesgeefster en valt bij ons in als er extra hulp nodig is.
Paars en Roze: Martijn, vrijwilliger en in opleiding als zwemdocent. Hazem, stagiair en Frank die zijn opleiding aan het afronden is.
B: Abdel, vader van één van de kinderen, heeft aangeboden te komen helpen. Ryan, stagiair en verdienstelijk wedstrijdzwemmer bij DJK-ZAR
C: Gilrain, is lid van DJK-ZAR en doet aan wedstrijdzwemmen en waterpolo.
Er zijn twee meiden die hun vaardigheidsdiploma's gehaald hebben, aan wedstrijdzwemmen doen en graag wilden komen helpen: Iris en Melissa.
En niet te vergeten de twee moeders die de kleinsten helpen bij het toiletbezoek, toezicht houden bij het douchen, kleine ongevalletjes verhelpen en ondertussen ook nog de laatkomers opvangen en naar het goede badje begeleiden.
Dit maakt het weer een bijna voltallig team.

Volcan, één van onze stagiaires die inmiddels zijn diploma gehaald heeft, blijft nog even werken om de anderen op gang te helpen, maar dan moet ook helaas hij stoppen wegens andere werkzaamheden. We hopen snel ook voor hem een goede plaatsvervanger te vinden

Verder wilde ik onder uw aandacht brengen dat er in het ondiepe bad geheel onverwachts een glijbaantje is geplaatst.
Dit zorgde voor een onprettige werksituatie voor onze lesgevers.
Na even wat zoeken en uitproberen is nu een redelijke werkvorm gevonden waarbij er afgewisseld wordt tussen drijfvormen achter de glijbaan en zwemvormen voor de glijbaan, zodat er toch nog optimaal gebruik gemaakt kan worden van het bad. 

Dit alles heeft mij enige tijd gekost waarin ik lang niet altijd aanspreekbaar was.
Bedankt voor uw begrip en geduld. Wij werken er met alle lesgevers zo hard mogelijk aan om uw kind het zwemdiploma te laten halen.

Met vriendelijke groet,

Marga Huttema,
Leidinggevende Diplomazwemmen


Door: erikschriever